Tolk Duits.com staat u bij met een beëdigde notaristolk met beheersing van de notariële termen tijdens o.a. de aan- of verkoop van een woning en oprichting van een BV.